Operatiivinen toiminta 11.5.2021

Savusukellusoppaasta ilmestyi uusittu painos videoiden kera – nyt ladattavissa

Kuvakaappaus Savusukellusoppaasta. Ulkoasu on selkeä ja video kertoo joskus enemmän kuin tuhat sanaa.

Kuvakaappaus Savusukellusoppaasta. Ulkoasu on selkeä ja video kertoo joskus enemmän kuin tuhat sanaa.

Pelastusopisto julkaisi tänään perusteellisesti uudistetun Savusukellusoppaan A-sarjassa. Työturvallisuutta korostava Savusukellusopas on tarkoitettu pelastusalan ammatti- ja sopimushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen oppikirjaksi. Ensimmäisen julkaisusta ehti kulua 13 vuotta. Tänä aikana tekniikka on ehtinyt kehittyä paljon muun muassa lämpökameroiden osalta.

Uutta ovat myös savusukellusoppaan 36 opetusvideota selostuksineen. Sähköisestä versiosta pääsee näihin suoraan klikkaamalla tai QR-koodin lukemalla. Ammattilaisen kuvaamia ja editoimia videoita on pari tuntia. Opas nostaa esille tärkeitä asioita, kysymyksiä ja lisätietoa erillisissä laatikoissa, jotka erottuvat hyvin tekstistä. Tiivistelmä kertaa luvun keskeiset asiat. Kaksipalstainen taitto helpottaa lukemista.

Oppaassa keskitytään savusukelluksen vaaroihin, työturvallisuuteen, suojavarusteisiin, sisäsammutustekniikkaan, pelastamiseen ja savusukellustekniikkaan. 

”Opas sisältää tietoa savusukeltajille, sammutusmiehille, palomiehille ja paloesimiehille sekä ryhmänjohtajille, tilannepaikan johtajille ja pelastustoiminnan johtajille. Se on hyödyllistä luettavaa myös pelastushenkilöstön sidosryhmille, kuten työterveyshuollolle ja kuntapäättäjille”, kertoo oppaan kirjoittanut suunnittelija Ville Ala-Kokko Pelastusopistosta.

Hänen lisäkseen ydintyöryhmään ovat kuuluneet suunnittelija Kirmo Savolainen, opettaja Teemu Pietilä ja yliopettaja Ismo Huttu.

”Savusukeltaminen sattuu harvoin kohdalle. Kyselytutkimuksen perusteella savusukeltajille keskimäärin vain kerrasta kahteen vuodessa. Savusukelluspari sammuttaa ja pelastaa. Ei siis savusukelleta itse savusukelluksen takia, se on yksi keino toteuttaa sammutus- ja pelastustehtävä”, Ala-Kokko muotoili oppaan julkistamiswebinaarissa.

Savusukellustekniikkaa on kehitetty käytännönläheisemmäksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Lämpökamera on otettu vahvasti mukaan. Luvut lämpökameran käytöstä ja lämpökamerasavusukellustekniikasta on kirjoittanut savusukelluksen vastuuopettaja Teemu Pietilä.

Tähän saakka savusukellusopetus on perustunut hyvin pitkälti niin sanottuun sokkosavusukellustekniikkaan, jolloin savuisessa tilassa edetään joko vasemman tai oikean kautta edeten. Nyt tekniikan rinnalle on tuotu lämpökamera ja suoraviivainen savusukellustekniikka.

Oppaan ja uusien oppien myötä viime syksystä alkaen Pelastusopistolla on muutettu opetuksen sisältöä siten, että painotus on 50/50 lämpökamerasavusukelluksen ja perinteisen välillä.

Opas antaa tietoa myös altistumisesta, suojaimista ja vaaroista kaikille pelastustyöhön osallistuville. Suhteellisen uutena esitellään myös sammutustaktinen nelikenttämalli Hollannista.

Savusukellusoppaan luvun Savusukeltamisen vaarallisuus ja sen huomioiminen tekstit kemiallisista ja biologisista altisteista on kirjoittanut tutkija Juha Laitinen. Hänellä on pitkä työkokemus pelastushenkilöstön altistumiseen liittyen Työterveyslaitoksella ja nyt Pelastusopistolla.

”On tärkeä tunnistaa tärkeimmät altistavat tekijät, mitata pitoisuustasot, löytää toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi ja tiedottaa työntekijöitä näistä vaaroista ja niiden välttämisestä”, Laitinen sanoi.

Luku Kuuma työskentely-ympäristö on julkaistu aiemmin Työterveyslaitoksen Pelastushenkilöstön työterveysseuranta – yhteistyö ja käytännöt 2020 -julkaisussa. Kirjoittaja Sirkka Rissanen on erikoistutkija Työterveyslaitoksella.

Teos tulee myyntiin Pelastusopiston verkkokauppaan. Sähköisen version voi ladata ilmaiseksi PDF:nä. Ruotsinkielinen versio ilmestyy kesäkuussa. Uuden pelastussukellusohjeen on tarkoitus ilmestyä vuonna 2022. Savusukellusopasta päivitetään sen mukaan tarpeen vaatiessa.

Savusukellusopas toteutettiin hankkeessa ”Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa”, kuten myös savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskysely. Siihen vastasi peräti 1635 pelastusalan henkilöä. Tätä hanketta ja Savusukellusoppaan julkaisua on avustanut Palosuojelurahasto.

Hankkeessa toteutettiin:

  • savusukelluskurssi (2 op, 54 h) Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään
  • tutkimus savusukellusosaamisen nykytilasta 
  • 50 savusukeltamisen opetusvideota
  • uusi Savusukellusopas
  • uuden kurssin määrittäminen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään.

Lisätietoa oppaasta ja koulutuksen kehittämisestä Ville Ala-Kokon kirjoittamasta blogista.

Teksti: Kimmo Kaisto

Lue lisää